Stamppot in het kort

Muziek

Een muzikale dag met een feestelijke avond als slot. Meerdere bands, singer-songwriters en muzikanten werken mee. Ze spelen hun eigen repertoire, maar zullen ook samen met iemand met een licht verstandelijke beperking een nummer maken en spelen.

Klik voor alle informatie op deze link:

wanneer

23 oktober 2021

waar

Garenspinnerij en So What

meedoen

Alle gastmuzikanten zijn inmiddels gevonden. Maar treur niet, kom vooral langs om te kijken naar alle optredens!

helpen

Wil je op de dag zelf mee helpen door als vrijwilliger te zorgen voor sjouw- en bouwwerk, het begeleiden van artiesten, door gastheer/vrouw te zijn of een van de andere taken te vervullen?

Stuur dan een mailtje naar Sjakkelien via 

poëzie
beeldend
muziek

Festivla in het kort

De eerste dag start met woorden.
Deze woorden worden gedichten.

Zij vormen de inspiratie voor het maken van beeldende kunst.

Met de combinatie van de poëzie en beeldende kunst, zullen muzikanten en bands aan de slag gaan. Zij schrijven een nummer dat hierop aansluit. Samen met een bijzondere gastmuzikant zullen ze dit nummer spelen.

Per deelproject wordt een deelnemer gevolgd door een documentairemaker. Deze drie mini-documentaires/portretten gaan op een afsluitende dag in première.

Deze feestelijke première wordt daarbij weer omlijst door de gedichten, de muziek en de kunst uit de eerste drie deelprojecten, waarmee de cirkel rond is.


We willen zorgen voor een zo inclusief mogelijke samenwerking. De organisatie van Festivla wordt gevormd door mensen met en zonder verstandelijke beperking. Van het verzinnen van namen en titels, tot het helpen in het verspreiden van de communicatie. Van kaartjes scheuren tot bands helpen uitladen, van het meehelpen in de horeca tot het zelf gedichten schrijven en uiteindelijk het podium pakken. Van het regelen van vrijwilligers tot aan het vinden van sponsoren.

Festivla is er niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel deze groep een grote rol heeft bij het maken van de inhoud, zullen bezoekers en deelnemers uit heel Gouda en omstreken een plek hebben binnen dit project.

Juist het vermengen, het roeren, maakt Festivla tot wat het moet zijn.


Tussen kunst en kaas

Film / Documentaire

Tijdens de eerste 3 deelprojecten worden deelnemers gevolgd. Documentairemaker Sven Peetoom volgt binnen ieder project iemand met een licht verstandelijke beperking. Iemand die zorgt voor het begin, door een gedicht te schrijven, iemand die helpt binnen de organisatie van Festivla zelf en een muzikant binnen StampPot.

Deze 3 mini-documentaires gaan we natuurlijk vertonen aan een zo groot mogelijk publiek. We hopen dat fysiek te doen met een feestelijke première, waarbij alle deelprojecten samenkomen. 

Daarnaast gaan we de documentaires online laten zien en willen we ze op verschillende plekken in de stad vertonen.

wanneer

November 2021, datum volgt later

waar

De Garenspinnerij, Bibliotheek Gouda, online en verschillende locaties in de stad Gouda.

meedoen

De selectie van wie er gevolgd wordt, wordt door Festivla gedaan. Je kan je hier niet voor aanmelden.

helpen

Om de première te kunnen organiseren, hebben we veel vrijwilligers nodig. Wil je mee helpen met hand- en spandiensten, ben je een top publieksbegeleider of wil je op een andere manier meehelpen? 

Stuur dan een mailtje naar Sjakkelien via

lettersoep

Poëzie

De eerste van de vier dagen stond in het teken van woorden. Samen met Goudse dichters gingen deelnemers samen op zoek naar woorden. De woorden die jij wil vertellen.

De woorden, zinnen en gedichten die opgeschreven worden, vormen de basis voor de beeldende kunst die bij Hangop gemaakt zal worden.

wanneer

17 mei (’s avonds): workshop Taalverleider Special Arts

18 t/m 21 mei: zelf verder schrijven

zaterdag 22 mei: feestelijke presentatie gedichten

waar

Op een zelf gekozen locatie, in samenspraak met de dichter.

hangop

Beeldende Kunst

Een dag waarop zes ateliers in Gouda hun deuren openden om Gouwenaars met en zonder beperking kennis te laten maken met beeldende kunst én met elkaar. Daarbij werden ze geïnspireerd door de gedichten van Lettersoep.

De kunstwerken die op die dag gemaakt werden, vormen dan weer de basis voor nummers die de muzikanten in het project StampPot zullen gaan maken.

wanneer

19 Juni 2021

Er zijn twee rondes.

Ronde 1 is van 10:00 – 13:00 uur

Ronde 2 is van 14:00 – 17:00 uur


waar

Meerdere ateliers en werkplaatsen in Gouda, waaronder in de Garenspinnerij.

Stukjes geschiedenis

Festivla komt voort uit Festival Door Elkaar. Dit festival is georganiseerd in 2017 en 2019. Hieronder een kleine terugblik van deze mooie jaren.

Team / Partners
Festivla

De kern van Festivla wordt gevormd door De Klup Gouda, voormalig Festival Door Elkaar en De Ploeg. Steeds dus door elkaar, met en zonder verstandelijke beperking. Zo is bij de ontwikkeling van deze plannen al veel input geleverd door de DenkTank van De Klup (veel van hen hebben al een grotere of kleinere rol gespeeld bij de realisatie van Festival Door Elkaar).

De hoofdpartners waar vanuit deze aanvraag wordt gedaan zijn De Klup Gouda en De Ploeg. Naast de hoofdpartners zijn er een aantal instellingen en personen die samen de deelprojecten helpen realiseren.


De Klup Gouda

Initiatiefnemer, penvoerder en vrijwilligers

De Klup bestaat sinds 1971 en biedt ondersteuning en vrijetijdsactiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren hebben zij hun aanbod en doelgroepen uitgebreid en is de organisatie actief in diverse wijken van Gouda, om verbinding en aandacht voor elkaar te realiseren.

DE PLOEG

Initiatiefnemer, projectleiding en productie

De Ploeg wil dat het normaal wordt dat mensen met een licht verstandelijke beperking meedoen aan de organisatie van festivals en evenementen. De Ploeg wil zelf evenementen organiseren, maar werkt hierbij juist graag samen met bestaande evenementen, festivals, locaties en initiatieven die dit alles mogelijk maken.

Bibliotheek Gouda

Communicatie Festivla &
Mede-organisatie Lettersoep

De bibliotheek Gouda is meer dan alleen een bibliotheek. We zijn een compleet netwerk van betrokken en enthousiaste mensen en initiatieven. Alles wat we doen staat in het teken van delen, uitwisselen en samenwerken.

Garenspinnerij

Mede-organisatie en locatie op meerdere Festivla-dagen

De bibliotheek Gouda is meer dan alleen een bibliotheek. We zijn een compleet netwerk van betrokken en enthousiaste mensen en initiatieven. Alles wat we doen staat in het teken van delen, uitwisselen en samenwerken. We zijn een ondernemende organisatie, gastvrij, alert op nieuwe ontwikkelingen en bereid om te experimenteren. En alles moet een meerwaarde hebben voor de stad waarin we verankerd zijn.

Mariëtte Sneep

Productiecoördinator Lettersoep en Hangop, Samenwerkingen Gouda

Mariëtte kennen jullie misschien als de projectleider van Festival Door Elkaar. Mariëtte Sneep was als freelancer actief bij Reliëf en richt zich specifiek op de ontwikkeling van inclusieprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking.

DenkTank

Alleskunners, meerweters en meedenkers

De onmisbaarste groep van Festivla. Deze dames en heren van de Denktank helpen mee vanaf het begin. Van het uitdenken van de namen, tot aan het vormen van het programma. En straks niet te beroerd om mee te sjouwen en je te voorzien van de vriendelijkste glimlach.

En meer…

Vrijwilligers

Geen festival zonder vrijwilligers en zeker Festivla niet. Er Er zijn al een rits aanmeldingen, maar we hebben nog meer mensen nodig! Meld je dus aan via vrijwilligers@festivla.org. 

Nog veel meer…

Muzikanten, dichters, kunstenaars en Gouwenaars

En dan natuurlijk de mensen die het karakter van Festivla maken tot wat het is. Een cultureel festival in al zijn smaken. De cultuurmakers die de uitdaging aangaan om samen met ons, met onze en zonder onze beperkingen iets bijzonders proberen te maken.

Subsidiënten, sponsoren en fondsen

Zonder hen zou Festivla niet mogelijk zijn. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

Contact

Wil je meer weten, wil je wat kwijt, wil je meedoen of helpen?

Stuur ons dan een mailtje!

Om je aan te melden als deelnemer

Om je aan te melden als vrijwilliger

Wil je liever bellen? Dan kan dat ook.

Bel dan naar
06 – 270 44 908 (Antwan Cornelissen)