Korte portretten

Tijdens de eerste drie dagen van Festivla zijn drie personen gevolgd door filmmaker Sven Peetoom. Ieder had zijn eigen rol binnen Festivla. 
Christiaan, Bart en Ivo kun je zien via ons Youtube-kanaal door hieronder te klikken. Klik je op een van de plaatjes, dan ga je direct naar hun filmportret.

poëzie
beeldend
muziek

lettersoep

Poëzie

De eerste van de vier dagen stond in het teken van woorden. Samen met Goudse dichters gingen deelnemers samen op zoek naar woorden. De woorden die jij wil vertellen.

De woorden, zinnen en gedichten die opgeschreven werden, vormden de basis voor de beeldende kunst die bij Hangop gemaakt zal worden.

hangop

Beeldende Kunst

Een dag waarop zes ateliers in Gouda hun deuren openden om Gouwenaars met en zonder beperking kennis te laten maken met beeldende kunst én met elkaar. Daarbij werden ze geïnspireerd door de gedichten van Lettersoep.

De kunstwerken die op die dag gemaakt werden, vormden de basis voor nummers die de muzikanten in het project StampPot gemaakt werden.

Stamppot in het kort

Muziek

Een muzikale dag met een feestelijke avond als slot. Meerdere bands, singer-songwriters en muzikanten werkten mee. Ze speelden hun eigen repertoire, maar hebben ook samen met iemand met een licht verstandelijke beperking een nummer gemaakt en gespeeld.

feestelijke afsluiting
Tussen kunst en kaas

Film / documentaire

Tijdens de eerste 3 deelprojecten zijn deelnemers gevolgd. Filmmaker Sven Peetoom volgde binnen ieder project iemand met een licht verstandelijke beperking. Iemand die zorgt voor het begin, door een gedicht te schrijven, iemand die helpt binnen de organisatie van Festivla zelf en een muzikant binnen StampPot.

Deze 3 mini-documentaires gaan we natuurlijk vertonen aan een zo groot mogelijk publiek. We deden dat fysiek met een feestelijke première, waarbij alle eerdere dagen samenkomen. 

Nu staan de films online en hopen we ze nog vaker op groter scherm te mogen vertonen in Gouda en daarbuiten.

Festivla in het kort

Festivla vond in 2021 plaats in Gouda. De eerste van 4 dagen was op 17 mei. De laatste dag was 15 november.

De eerste dag startte met woorden.
Deze woorden werden gedichten.

Zij vormden de inspiratie voor het maken van beeldende kunst op dag 2.

Met de combinatie van de poëzie en beeldende kunst, gingen muzikanten en bands aan de slag. Zij schreven een nummer dat hierop aansluit. Samen met een bijzondere gastmuzikant hebben ze dit nummer gespeeld.

Per dag werd een deelnemer gevolgd door documentairemaker Sven Peetoom.
Deze drie mini-documentaires/portretten gingen op de afsluitende dag in première in de Goudse Schouwburg.

Deze feestelijke première werd daarbij weer omlijst door de gedichten, de muziek en de kunst uit de eerste drie deelprojecten, waarmee de cirkel rond was.

Het was zo dus een half jaar lang een festival, waarbij we samen hebben geschreven, gemaakt, gemusiceerd en gekeken. En samen hebben gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken.


We willen zorgen voor een zo inclusief mogelijke samenwerking. De organisatie van Festivla wordt gevormd door mensen met en zonder verstandelijke beperking. Van het verzinnen van namen en titels, tot het helpen in het verspreiden van de communicatie. Van kaartjes scheuren tot bands helpen uitladen, van het meehelpen in de horeca tot het zelf gedichten schrijven en uiteindelijk het podium pakken. Van het regelen van vrijwilligers tot aan het vinden van sponsoren.

Festivla is er niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel deze groep een grote rol heeft bij het maken van de inhoud, zullen bezoekers en deelnemers uit heel Gouda en omstreken een plek hebben binnen dit project.

Juist het vermengen, het roeren, maakt Festivla tot wat het moet zijn.


Stukjes geschiedenis

Festivla komt voort uit Festival Door Elkaar. Dit festival is georganiseerd in 2017 en 2019. Hieronder een kleine terugblik van deze mooie jaren.

Team / Partners
Festivla

De kern van Festivla wordt gevormd door De Klup Gouda, voormalig Festival Door Elkaar en De Ploeg. Steeds dus door elkaar, met en zonder verstandelijke beperking. Zo is bij de ontwikkeling van deze plannen al veel input geleverd door de DenkTank van De Klup (veel van hen hebben al een grotere of kleinere rol gespeeld bij de realisatie van Festival Door Elkaar).

De hoofdpartners waar vanuit deze aanvraag wordt gedaan zijn De Klup Gouda en De Ploeg. Naast de hoofdpartners zijn er een aantal instellingen en personen die samen de deelprojecten helpen realiseren.


De Klup Gouda

Initiatiefnemer, penvoerder en vrijwilligers

De Klup bestaat sinds 1971 en biedt ondersteuning en vrijetijdsactiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren hebben zij hun aanbod en doelgroepen uitgebreid en is de organisatie actief in diverse wijken van Gouda, om verbinding en aandacht voor elkaar te realiseren.

DE PLOEG

Initiatiefnemer, projectleiding en productie

De Ploeg wil dat het normaal wordt dat mensen met een licht verstandelijke beperking meedoen aan de organisatie van festivals en evenementen. De Ploeg wil zelf evenementen organiseren, maar werkt hierbij juist graag samen met bestaande evenementen, festivals, locaties en initiatieven die dit alles mogelijk maken.

Bibliotheek Gouda

Communicatie Festivla &
Mede-organisatie Lettersoep

De bibliotheek Gouda is meer dan alleen een bibliotheek. We zijn een compleet netwerk van betrokken en enthousiaste mensen en initiatieven. Alles wat we doen staat in het teken van delen, uitwisselen en samenwerken.

Garenspinnerij

Mede-organisatie en locatie op meerdere Festivla-dagen

Cultuurhuis de Garenspinnerij is jouw culturele huiskamer, dé verzamelplaats voor cultuur liefhebbers in Gouda. Hier volg je cursussen, muzieklessen en workshops, bezoek je exposities, voorstellingen en optredens. Vaste bewoners zijn het Jeugdtheaterhuis, StudioGonz en het Netwerk Amateurkunst. Wij verrassen, verwarren en verrijken, jij bent vandaag beter dan je gisteren was!

Mariëtte Sneep

Productiecoördinator Lettersoep en Hangop, Samenwerkingen Gouda

Mariëtte kennen jullie misschien als de projectleider van Festival Door Elkaar. Mariëtte Sneep was als freelancer actief bij Reliëf en richt zich specifiek op de ontwikkeling van inclusieprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking.

DenkTank

Alleskunners, meerweters en meedenkers

De onmisbaarste groep van Festivla. Deze dames en heren van de Denktank helpen mee vanaf het begin. Van het uitdenken van de namen, tot aan het vormen van het programma. En straks niet te beroerd om mee te sjouwen en je te voorzien van de vriendelijkste glimlach.

En meer…

Vrijwilligers

Geen festival zonder vrijwilligers en zeker Festivla niet. Er Er zijn al een rits aanmeldingen, maar we hebben nog meer mensen nodig! Meld je dus aan via vrijwilligers@festivla.org. 

Nog veel meer…

Muzikanten, dichters, kunstenaars en Gouwenaars

En dan natuurlijk de mensen die het karakter van Festivla maken tot wat het is. Een cultureel festival in al zijn smaken. De cultuurmakers die de uitdaging aangaan om samen met ons, met onze en zonder onze beperkingen iets bijzonders proberen te maken.

Subsidiënten, sponsoren en fondsen

Zonder hen zou Festivla niet mogelijk zijn. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

Contact

Wil je meer weten, wil je wat kwijt, wil je meedoen of helpen?

Stuur ons dan een mailtje!

Om je aan te melden als deelnemer

Om je aan te melden als vrijwilliger

Wil je liever bellen? Dan kan dat ook.

Bel dan naar
06 – 270 44 908 (Antwan Cornelissen)